Mevzuat


6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, elektronik ticareti düzenlemek amacıyla çıkartılan, elektronik ticarete dair bir takım düzenlemeler getiren; ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, bilgi verme yükümlülüğünü, kişisel verilerin korunmasını, sipariş verme ve sözleşme süreçlerini tarifleyen bir kanun olup sorumlulukların yerine getirilmediği durumdaki uygulamaların da ne olacağını belirtmektedir.

6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında müşterilerinizle ve abonelerinizle elektronik ileti ile iletişime geçmek istediğinizde dikkat edilmesi gereken maddelerden bazıları;

 • Ticari İletişime Dair Esaslar
  Madde 5 – (1) Ticari iletişimde:
  • a) Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulmalıdır.
  • b) İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların bu niteliği açıkça belirlenebilmeli, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmeli ve bu şartlar açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olmalıdır.
 • Ticari elektronik ileti gönderme şartı
  • Madde 6 - (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari
  • (2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.
 • Ticari elektronik iletinin içeriği
  • MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.
  • (2) İletide, hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmenin türüne bağlı olarak telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alır.
  • (3) İletide, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilir.
 • Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı
  • MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.
  • (2) Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
  • iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür. (3) Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurur.

Detaylı Bilgi İçin ;
Kanun
Yönetmelik