Günümüzde mobil teknolojinin gelişimi ile birlikte cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tabletlerin kullanımını yaygınlaşmış, kullanıcıların zaman ve mekâna bağımlılıkları giderek azalmıştır. Kişiler talep ettikleri bilgilere cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet aracılığı ile kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmaya başlamışlardır.

Mobil teknolojilerin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşmasıyla iletişim araçlarının kullanım alışkanlıkları da büyük ölçüde değiştirmiştir. Günümüzde yazılı medya (gazete, dergi, … vb.) ve görsel medyanın (televizyon, radyo, … vb.) önemi azalmış ve medyanın kullanımı giderek yeni medyaya özellikle de yeni medyanın alt kanalı mobil medyaya yönelmiştir.

Bu durum kurum ve kuruluşların hatta bireylerin de iletişimde ihtiyaçlarının değişmesine yol açmıştır. Yeni iletişim ihtiyaçların giderilmesinde de mobil medya kullanımını özellikle kurumsal mesajlaşma giderek büyük bir alana sahip olmuştur.